Powered by Knooppunter

Zwart Water (foto Bart Van der Moeren)

Zwart Water (foto Bart Van der Moeren)

Omschrijving

Het Zwart Water ligt op de Kempense Heuvelrug en is ontstaan door de uitstuiving van duinzanden. Later werd in de uitstuiving lemig zand afgezet. In de zo onstane kom kwam vervolgens grond- en regenwater te staan. Doorheen de tijd ontwikkelde een dikke veenlaag op de lemige zandbodem zich tot een hoogveenmoeras.
Ter hoogte van knooppunt 20 vind je een prachtige vogelkijkhut. Vanuit deze uitkijkpost kan je niet alleen broedvogels maar ook diverse soorten trekvogels observeren.
Grote delen tussen Lichtaart en Herentals maken deel uit van Europees beschermde natuur. Snepkensvijver, het Zwart Water, het Groot Moerven, het Lavendelven, de Heiberg zijn bijzondere natuurparels en vormen een prachtig landschap. 

Adres : 

location: 
Belgium

Telefoon : 

Email : 

Web :