Powered by Knooppunter

Roostroute

Image: 

Over deze route

Teaser description: 

De Roost is een moerasachtig natuurgebied gelegen in de vallei van de Grote Laak te Veerle.

Het moerasgebied is gelegen langs de Grote Laak. De aanvoer van kwelwater rijk aan mineralen van een nabijgelegen heuvel (Wijngaardbos) heeft een positieve invloed op het natuurgebied. Er groeit veel dotterbloem, bosbies, pinksterbloem, veldrus, hennegras en verschillende soorten zegge. Op enkele plaatsen kan men waterviolier terugvinden. Deze plant geldt als kwelwaterindicator. Verder ondersteunt het moerasgebeid enkele vogelsoorten, zoals fuut, torenvalk, sijs, wielewaal, ijsvogel, wintertaling, bosuil en bosrietzanger. Verder kan men in de weilanden van het natuurgebied meerdere soorten dagvlinders opmerken, onder andere oranjetipjes die aangetrokken worden door de pinksterbloemen.

Startpunt

startpoint + address: 
Kerk Veerle- Veerledorp

Afstand

5 km
  ( 0 stemmen )

Info Route

Hoogteprofiel

Reacties

  • Ludo Panis Mooie ronde, vandaag gedaan. Het kan er modderig zijn dus aangepast schoeisel is geen luxe.
    Friday 1 May om 17:52

Beschrijving

Teaser description: 

De Roost is een moerasachtig natuurgebied gelegen in de vallei van de Grote Laak te Veerle.

Het moerasgebied is gelegen langs de Grote Laak. De aanvoer van kwelwater rijk aan mineralen van een nabijgelegen heuvel (Wijngaardbos) heeft een positieve invloed op het natuurgebied. Er groeit veel dotterbloem, bosbies, pinksterbloem, veldrus, hennegras en verschillende soorten zegge. Op enkele plaatsen kan men waterviolier terugvinden. Deze plant geldt als kwelwaterindicator. Verder ondersteunt het moerasgebeid enkele vogelsoorten, zoals fuut, torenvalk, sijs, wielewaal, ijsvogel, wintertaling, bosuil en bosrietzanger. Verder kan men in de weilanden van het natuurgebied meerdere soorten dagvlinders opmerken, onder andere oranjetipjes die aangetrokken worden door de pinksterbloemen.