Powered by Knooppunter

Norbertijnenabdij van Tongerlo

Norbertijnenabdij van Tongerlo

Omschrijving

De abdij werd gesticht in 1130. Doorheen de eeuwen groeide de abdij uit tot een gebouwencomplex ten dienste van het leven en de zending van de abdijgemeenschap.
Het gastenkwartier staat open voor ieder die met respect voor en in verbondenheid met onze levenswijze op zoek is naar rust en bezinning. Van de gasten vragen wij een zekere deelname aan het liturgisch leven van de gemeenschap.

Adres : 

location: 
Abdijstraat 40
2260 Westerlo
Belgium

Telefoon : 

Telephone: 
+32 14 53 99 06

Email : 

E-mail: 
kris.de.brabander@tongerlo.org

Web : 

www.tongerlo.org