Powered by Knooppunter

Start natuurpad Breeven

Start natuurpad Breeven

Omschrijving

Vanaf hier volg je een pad recht door natuurgebied Breeven. Blijf deze bordjes volgen tot aan de Oudemolsedijk.

Breeven is een groot bosgebied met landschappelijk waardevolle agrarische gebieden eromheen. De naam Breeven is afkomstig van ‘breed ven’: een brede moerassige waterplas in de heide.

Het landschap van Breeven is erg uitgestrekt en heel afwisselend.  In het westelijk deel van het gebied komen moerassen voor.  Soorten die men er vindt zijn cyperzegge, waterzuring, oeverzegge, riet, echte valeriaan , dopheide, gagel, veenpluis en wilgen- en elzenbroekbos. Langsheen de exploitatie-, toegangs- en openbare wegen doorheen de dennenaanplantingen vindt men relicten van heide: pijpenstrootje, brem, struikhei, schapenzuring, reukgras en biggenkruid. Verder: vochtige graslanden, ruigtes, aanplantingen van Canadapopulieren – waar wielewaal zich nog laat horen - op voormalige graslanden en eikenbossen met een meer natuurlijke samenstelling.  Tussen intensieve graslanden vindt men nog vrijstaande houtkanten. Ook aan de randen van de naaldbossen vindt men soms houtkanten van inheemse vegetaties.  Hier en daar staan enkele beuken.  Hoewel deze soort hier van nature niet te verwachten is, komen er nog oude exemplaren voor die inmiddels deel uitmaken van het bos en waar zwarte specht zijn woning in heeft.

 

Adres : 

location: 
Breevensedijk
2440 Geel
Belgium

Telefoon : 

Email : 

Web :